Citáty o knihách

Knihy se mají vybírat jako přátelé – uváženě a na dlouho                                           V. Michajlov

Je třeba usilovat o to, aby každý viděl a věděl víc, než viděl a věděl jeho děd a otec    A. P. Čechov

Kniha je duchovní odkaz jednoho pokolení druhému                                                   A.I. Gercen

Kniha je živý hlas nesmrtelných duchů všech věků a národů                                    Victor Hugo

Bezpečným znakem dobré knihy je, že se nám zamlouvá stále víc, čím jsme starší       Georg Christoph Lichtenberg

Kniha je základem poznání, učitelem věků, vládcem království ducha
Lucius Aeneus Seneca

Knihy jsou lidem tím, čím perutě ptákům
John Ruskin

Člověka je možné poznat podle knih, které čte
Samuel Smiles

Kdo zabije člověka, zabije rozumnou bytost, kdo zabije knihu, zabije rozum sám
John Milton

Stinnou stránkou nových knih je, že kvůli nim nemůžeme číst knihy starší
Joseph Joubert

Skutečná univerzita dnešní doby je sbírka knih
Thomas Carlyle

Knihy jsou hrobky myšlenek
H.W.Longfellow

Knihy jsou němí učitelé
Aulus Gellius

Kbyby knih nebylo, hrubí bychom byli a neučení
Jan Ámos Komenský

Kniha, která nestojí za to, aby byla čtena dvakrát, nestojí ani za to, aby byla čtena jednou
Weber

Známkou dobré knihy je, že tím více se líbí, čím starší se člověk stává
Georg Christoph Lichtenberg

Kniha je zahrada do kapsy
arabské přísloví

Jsou knihy, které je třeba jen ochutnat, jiné je třeba zhltnout, a konečně jsou takové, které je nutné takříkajíc přežvýkat a pomalu trávit
Francis Bacon

Slova knihy nás vzruší, ale důležité je to, aby nás změnila
Konfucius

S knihami je to jako s lidmi: jen velmi malý počet něco znamená a zbytek se ztrácí v množství
Voltaire

Dobré knihy, jsou-li vskutku dobré a moudře napsány, jsou brusem duchů, pilníkem soudnosti, mastí pro oči, nálevkou moudrosti, zrcadlem cizích myšlenek a čimů, našich vlasních pak vodítky
Jan Ámos Komenský

Za všechno, co je ve mně dobrého, vděčím knize
Maxim Gorkij

Za vše děkuji kuchařské knize své matky a spořitelní knížce své ženy
W.Raabe

Bylo by užitečnější studovat víc lidi než knihy
La Rochefoucauld

Možnost jedné dobré knihy: napsat knihu o svých omylech
K.Čapek

Vítězíme knihou – zbraní ducha
František Palacký

Nejužitečnější jsou knihy, které nutí čtenáře k dolpnění
Voltaire

Všechny dobré zásady byly již v knihách napsány. Nyní ještě zbývá je uskutečnit
Blaise Pascal

Knihou by se vlastně mělo nazývat jen to, co přináší něco nového
Georg Christoph Lichtenberg

S pomocí knih se mnozí stávají učenými i mimo školu. Bez knih pak nebývá učený nikdo ani ve škole
Jan Ámos Komenský

Važme si knih dobrých a užitečných nad zlato a drahé kamení, ježto jsou nejvěrnějšími průvodci, kteří nám nejjistější cestu ke ctnosti a moudrosti ukazují
Václav Matěj Kramerius

Společnost knih lze volit lépe než společnost lidskou. Tím spíše si mezi knihami vybírej přátelé na celý život
Lucius Annaeus Seneca

Knihy jsou mrtvým materiálem, dokud v nás neobživnou
Jiří Mahen

Osud knihy záleží na tom, jak je přijata čtenářem
T.Maurus

Není horšího zloděje než špatná kniha
italské přísloví

Nos starý kabát a kup novou knihu
Augustin Phelps

Knih a přátel mělo by být málo, ale dobrých
španělské přísloví

Knihy se mají číst s takovou rozvahou a opatrností, s jakou byly psány
Henri David Thoreau

…o knihovnách

Knihovna je také školou, a to pro mládež i  dorostlé, školou všestrannou, v níž učí mnoho moudrých učitelů                                                                                               Karel Havlíček Borovský

Ráj jsem si vždycky představoval jako knihovnu, nikdy jako zahradu                         Jorge Luis Borges

Velký duch nepotřebuje velkou knihovnu
Amos Bronson Alscott

Knihami jsme spojeni s duchy všech národů a dob. V dobře vybrané knihovně jsme jako ve věčnosti
Tomáš Garigue Masaryk

Nesmrtelnost literatury je velmi abstraktní pojem a nazývá se knihovna
Octavio Paz

Knihovník (text písně Jaromíra Nohavici)

…o četbě

Četba zásobuje naši mysl pouze materiálem vědomostí, teprve myšlením se zmocňujeme toho, co jsme přečetli                                                                             John Locke

Žádná ocel nemůže proniknout člověku do srdce tak mrazivě jako tečka, udělaná v pravou chvíli                                                                                                             Isaak Babel

Četba pěkné knihy je nepřetržitým dialogem, v němž kniha mluví a naše duše odpovídá                                                                                                               André Maurois

Je mnoho lidí, kteří čtou, aby nemuseli myslet                                                       Georg Christoph Lichtenberg

Rozum a cit se posiluje nebo zeslabuje čtením právě tak jako tělo čerstvým nebo špatným vzduchem
John Ruskin

Čtení – cesta k umění
polské přísloví

Četba zásobuje naši mysl pouze materiálem vědomostí. Teprve myšlením se zmocňujeme toho, co jsme přečetli
John Locke

Nikdy a ničím na světě nepřimějete čtenáře k tomu, aby poznával svět pomocí nudy
Lev Nikolajevič Tolstoj

Tři dny nečti a ústa zhrubnou. Tři dny nepiš a ruka neslábne
čínské příslová

Čtu rád jen knihy, které mi patří: například knihu života
Jules Renard

Čtenáři jsou tak nejnostranní, že radějí čtou nové než dobré
Arthur Schopenhauer

Nikdy nečteme knihu. Čteme prostřednictvím knih sebe
Romain Rolland

…o spisovatelích

Čtenáři mají právo znát toho, kdo k nim přichází po práci, po večeři do křesel a do postelí                                                                                                                          Adolf Hoffmeister

Vyber si autora, jako si vybíráš přítele
Josef Václav Sládek

Čtenář to má dobré – může si své autory vybírat
Kurt Tucholsky

Dva druhy spisovatelů jsou geniální: ti, co myslí, a ti, to nutí přemýšlet ostatní
Joseph Roux

Největším triumfem spisovatelů je, když přimějí k myšlení ty, kteří jsou toho schopni
Eugene Delacroix

Shopný autor tvoří, neschopný poučuje
George Bernard Shaw

Nepíše ten, jehož básně nikdo nečte
Markus Valerius Martialis

Spisovatel spisovatele neuznává
japonské přísloví

Na psaní musí být tři věci: pero, inkoust a rozum
bengálské přísloví

Jsou lidé, kteří píšou knihy, a lidé, kteří jsou knihami
Jan Neruda

Psát knihy, když člověk není zrovna velký génius, to je poslední způsob jak zbohatnout
Henry James

Nejdříve si knihu koupíš, potom ji přečteš. Kolik spisovatelů by zemřelo hladem, kdbyby tomu bylo naopak
Karl Kraus

…o literatuře

Literatura je fragment všech fragmentů; jen minimum toho, co se stalo a bylo řečeno, bylo zapsáno, minimum psaného zůstalo zachováno
Johann Wolfgang von Goethe

Každá literatura ponechaná sama sobě posléze zešedne, není-li znovu oživená cizí účastí
Johann Wolfgang von Goethe

Literatura se nám líbí ne proto, že nás umravňuje; umravňuje nás, protože se nám líbí
Heathcote William Garrod

Jsme tu jen chvíli, ale v písmu žijí naše myšlenky na věky
Jan Neruda