Výstava „Obrázky“ – kreslily děti podle přečtených příběhů

Při pasování prvňáčků na čtenáře, měly děti za úkol přinést nakreslený obrázek podle pohádkové knihy, kterou již zvládly přečíst.
Moc pěkné obrázky jsou připraveny k prohlídce . Přijďte se podívat ! Těšíme se na vaši návštěvu.