Internet

Slovo Internet píšeme s velkým „I“, protože je jen jeden a jmenuje se tak, asi jako planeta Země. Někteří ho však píší s malým „i“, protože je to všeobecně používaný prostředek, asi jako země, po které chodíme.
(z článku v časopise PC Magazine)

Knihovna je připojena k Internetu bezdrátovým spojením. Naším providerem je firma OpavaNet, a.s. Internet je  provozován na třech počítačích (jeden v oddělení pro dospělé,  dva v informačním centru).