PROSKE František Jan Augustin – řezbář, sochař

*   25. 01. 1736 Heřmanovice (Bruntál)
+  04. 03. 1812 Heřmanovice (Bruntál)
Místa působení: Bruntálsko, Krnovsko, Osoblažsko
Literatura: Kulturněhistorická encyklopedie Slezska a severovýchodní Moravy. N – Ž. Ostrava 2005.; Indra, B.: Malíři a sochaři v Bruntále od poloviny 17. do poloviny 19. st.. Opava 1985CHYBÍK, Josef. Heřmanovice od oppida ke vsi. [S.l.; s.n.], 2008;