Jak se přihlásit

Čtenářem Městské knihovny v Bruntále se může stát každý občan, který se svým podpisem na přihlášce zaváže dodržovat knihovní řád. U dětí spolupodepíši přihlášku jejich zákonní zástupci. Při první návštěvě knihovny si s sebou vezměte doklad k ověření Vaší totožnosti.

Z knihovního řádu
Půjčovat si knihy může každý zapsaný čtenář, který se podpisem na přihlášce zaváže dodržovat knihovní řád.
Roční čtenářský poplatek studentů a důchodců činí: 60,-Kč
Roční čtenářský poplatek dospělých čtenářů činí: 120,-Kč
Roční čtenářský poplatek dětských čtenářů (do 15 let) činí: 40,-Kč
registrační poplatek je nutno zaplatit na celý rok (12 měsíců) najednou
Knihy a časopisy se půjčují na čtyři týdny

Při nedodržení této vypůjční doby výlohy činí:
– Sankční poplatek bez psané upomínky: 5,-Kč
– 1. psaná upomínka (14 dnů po uplynutí výpůjční doby): 20,-Kč
– 2. psaná upomínka (6 týdnů po uplynutí výpůjční doby): 50,-Kč
– 3. psaná upomínka-předsoudní (za měsíc po 2. psané upomínce): 100,-Kč
– 4. psaná upomínka-předsoudní (doporučený dopis): 150,-Kč
– Poplatek za ztrátu čtenářského průkazu činí: 30,-Kč

Pracovníci knihovny jsou oprávnění vyžadovat po čtenáři, který půjčenou knihu průkazně jakýmkoliv způsobem poškodí, poplatek až do výše ceny knihy (dle rozsahu poškození a posouzení knihovníka).
Za poškození nebo zničení čárového kódu v knize je povinen uživatel zaplatit poplatek ve výši 20,-Kč
V případě ztráty nebo zničení knihy čtenář zaplatí plnou cenu knihy + 50,-Kč
Čtenář je povinen s vypůjčenými knihami nebo časopisy zacházet šetrně a není přípustné je půjčovat dalším osobám.
Při převzetí knih objednaných prostřednictvím MVS z jiných knihoven uhradí čtenář manipulační poplatek ve výši 80,-Kč