Knihovnické novinky

Připravujeme : beletrie – snadnější výběr knih z knihovního fondu

Chceme svým uživatelům usnadnit orientaci ve fondech beletrie pro dospělé a proto označujeme knihy podle žánrového zařazení. Na hřbetech vybraných titulů budou umístěny piktogramy, označující příslušný tematický okruh. To umožní čtenářům, aby si rychle vyhledali knihu určitého žánru, aniž by

Čti více

Zveme vás na výstavu

Prázdninová otevírací doba

Nepřehlédněte prosím změnu otevírací doby během měsíců července a srpna. Všem čtenářům a návštěvníkům knihovny přejeme hezké počasí a jedinečné zážitky z dovolené.   Letní půjčovní doba ( červenec-srpen)    

Pasování prvňáčků na čtenáře – červen 2018

Místo: Městská knihovna Bruntál – dětské oddělení Datum: 18.6.2018 –  fotografie Datum: 20.6.2018 – fotografie Datum: 21.6.2018 –  fotografie Datum: 22.6.2018 – fotografie  

UPOZORNĚNÍ – výstavba parkoviště

Dne 11.6.2018 byla zahájena výstavba parkoviště na parcele navazující na severní část budovy ZŠ – PETRIN. Pozemek je oplocen, po dobu výstavby je přísný zákaz vstupu na staveniště. Současně upozorňujeme na zvýšený provoz těžké techniky na ulici Školní. Milan Pluskal

Čti více