Projekt „Lovci perel“ – ukončení

Fotografie z průběhu projektu  najdete na stránkách serveru rajče.cz a to ZDE.

Celá hra byla ukončena ve všech zapojených knihovnách k 31. 5.  2013.

Slavnostní vyhlášení nejlepších sběračů perel se uskuteční 18. června v Knihovně města Hradce Králové za přítomnosti tisku a zástupců Univerzity Hradec Králové.

Z každé knihovny byli pozváni dva nejlepší sběrači (mladší a starší) s doprovodem. Všichni tito pozvaní se berou již jako vítězové a bude pro ně připravena odměna.

V naší knihovně proběhlo slavnostní vyhlášení vítězů v úterý 11. června 2013.