Historie

Historické mezníky

podzim r. 1945 – začínají jednání o zřízení obecní knihovny pro české obyvatele ve městě
15.2.1947 – termín otevření knihovny, který stanovila rada MNV. Knihovna má v tomto roce 189 čtenářů a 905 svazků knih
1951 – nastupuje první profesionální knihovník. Knihovna má 531 čtenářů a 6.545 svazků knih
1965 – knihovna plní střediskovou funkci – pečuje o 16 obecních knihoven na Bruntálsku. Knihovna má v tomto roce 1.013 čtenářů a 23.523 svazků knih
1978 – knihovna se stěhuje do budovy na Brožíkově ulici

Knihovna dnes
– od 1. března 1997 je zřizovatelem knihovny Městský úřad Bruntál
– knihovnou projde ročně cca 37.000 návštěvníků, kteří si za rok půjčí průměrně 138.000  knih, periodik a hudebnin
– knihovní fond tvoří cca 119.200 svazků knihovních jednotek
1999
– knihovna se připojila k síti Internet a od roku 2000 má vlastní webovou stránku
2004
– dětské oddělení připravilo  1. Noc s Andersenem

2005
– knihovna převzala knihovní fond zrušené Pedagogické knihovny.  Automatizace výpůjčního procesu:
dětské odděl. začalo s půjčováním prostřednictvím počítače v roce 2005, oddělení pro dospělé 27.10.2006, 17.5.2007 studovna a čítárna

2006
– Regionální knihovnické centrum se stalo samostatným odborem Městské knihovny Bruntál. Financováno je formou dotací z Moravskoslezského kraje.

2008
–  on-line katalog v systému KP-win se dostal na web knihovny
2009
– dokončen zápis knih z Pedagog.knihovny do elektronického katalogu
2010
– začal zápis fondu gramodesek do elektronického katalogu
2011
– začal zápis fondu regionálních dokumentů do elektronického katalogu    – v březnu byla zahájena 1. Výměnná burza knih
podzim 2011 –  knihovna má  nové webové stránky vytvořené ve spolupráci s firmou Chytrý Software. Firma sponzorovala vznik nových stránek knihovny.
podzim 2011 – proběhla řada konzultací s projektanty a zástupci Městského úřadu Bruntál – návrh zřizovatele – přestěhovat knihovnu na Petrin.

2012
– Rada města 31. ledna 2012 schválila realizaci projektu „Rekonstrukce kulturní památky Petrin – centrum vzdělávání a volného času v Bruntále“. Uskutečnění projektu schválilo zastupitelstvo města 7. února 2012. Koncem srpna byla žádost o dotaci kladně vyřízena.
–  v červnu proběhlo 1. Pasování prvňáčků na čtenáře
– u příležitosti 65. výročí otevření Městské knihovny v Bruntále byl 27.9.2012 vyhlášen Den otevřených dveří, v Týdnu knihoven byla vyhlášena dílčí amnestie pro dlužníky a v prosinci proběhlo setkání s bývalými pracovníky knihovny.

2013
– dětské oddělení se připojilo k projektu „Lovci perel“ pořádaném Knihovnou města Hradec Králové. V soutěži naše čtenářka obsadila výsledné 2. místo.
– v rámci oslav 800. výročí založení města Bruntálu proběhla beseda s panem Josefem Cepkem ke knize Bruntál – příběh nejstaršího města a přednáška PhDr. Tomáše Niesnera o historii města Bruntálu.
– 5.8.2013 začala rekonstrukce a modernizace Petrinu – současné školy a budoucí víceúčelové budovy nového centra vzdělávání a volného času, kterého součástí bude také Městská knihovna Bruntál.
– knihovna získala grant Ministerstva kultury ČR na novou verzi knihovnického programu Verbis včetně uživatelsky přívětivějšího čtenářského katalogu Portaro.

2014
–  v lednu uveden do provozu nový knihovnický program VERBIS a čtenářský katalog PORTARO
– 28. února byla ukončena 5. Výměnná burza knih – druhou šanci dostalo cca 3 500 knih
– v březnu byla zahájena soutěž pro děti „Poznej své partnerské město Štúrovo“
– v dubnu proběhla již 11. Noc s Andersenem, tentokrát s komisařem Vrťapkou
– 3. ročník „Pasování prvňáčků na čtenáře“ se  uskutečnil v měsíci červnu
– 21. června se v rámci akce Dny města Bruntálu uskutečnilo 1. setkání dětských čtenářů a vítězů soutěže z knihoven Bruntálu a Štúrova
– 8. října se posledního „Malování na chodníku“ před budovou knihovny, na Brožíkové ulici, zúčastnilo celkem 307 dětí
– 28. listopadu byl ukončen prodej vyřazených knih, časopisů a gramodesek
– 29. listopadu proběhl, v rámci akce „Dobytí Petrina“, Den otevřených dveří – představení nových prostor knihovny na ulici Školní 2
– 1. prosince 2014 uzavření knihovny na Brožíkové ulici z důvodu zahájení stěhování na ulici Školní 2 (Petrin)

2015
– leden – pokračovalo stěhování knihovny, při kterém byly využity i služby obecně prospěšné společnosti Liga Bruntál
– 29. ledna, při své návštěvě Bruntálu, navštívil knihovnu i ministr školství, mládeže a tělovýchovy, pan Marcel Chládek, který se zapsal do návštěvní knihy knihovny
– 30. – 31. ledna proběhl zkušební provoz knihovny
– 2. února v 8.30 hodin Městská knihovna Bruntál zahájila provoz v nových prostorách
– 4. ročník „Pasování prvňáčků na čtenáře“ se  uskutečnil v měsíci červnu
– 16. – 17. září – Štúrovo – 2. Setkání dětských čtenářů z knihoven Bruntálu a Štúrova;

2016 
– březen – přednáška o Svatojakubské poutní cestě; duben-křest knihy Mgr. Jana Vavříka- Návrat z pekla;
– 17. – 18.června – Bruntál- 3. Setkání dětských čtenářů z knihoven Bruntálu a Štúrova;
– 5. ročník „Pasování prvňáčků na čtenáře“ se uskutečnil v měsíci červnu
– připojení k celostátní akci Kniha na cestu – nový dopravní terminál – čekárna;
– 6. října- Den otevřených dveří;
– listopad – zavedení půjčování e-knih;
– prosinec – vytvořena oficiální stránka knihovny na facebooku;
v prostorách knihovny mohli návštěvníci shlédnout výstavy – Bruntálské věže, Hudba ve fotografii, Kresby ze studií, Kresby pasovaných prvňáčků, Výtvarné práce studentů Gymnázia Bruntál a výstavku(retro) Co četli naši rodiče a prarodiče;

2017
– duben: přestěhován regál s Knihami na cesty do čekárny na vlakovém nádraží, 20. dubna se v knihovně uskutečnil seminář pedagogů mateřských škol k literární výchově a 27. dubna beseda se spisovatelskou Petrou Dvořákovou;
– květen:26. – 27. května navštívili naši mladí čtenáři partnerskou knihovnu ve Štúrovu;
– červen: 19. a 23. června byli v aule Petrina prvňáčci, z deseti tříd bruntálských základních škol, slavnostně pasování na čtenáře;
– září: 27. září se v knihovně uskutečnilo výjezdní zasedání SKP Moravskoslezského kraje
– listopad: 28. listopadu se v knihovně uskutečnila 28. porada zástupců knihoven pověřených regionálními funkcemi v Moravskoslezském kraji. Městská pobočka knihovny v Centru sociálních služeb pro seniory Pohoda musela být v listopadu přestěhována do jiných prostor v objektu.