Služby

 • absenční půjčování knih, periodik,  hudebnin,
  audioknih, deskových her, e-knih
 • prezenční půjčování nejnovějších čísel periodik a encyklopedií z příruční knihovny
 • poskytování informací:
  – o právních předpisech
  – o dopravních spojeních
  – o osobnostech
  – všeobecných
 • zajišťování odborné literatury prostřednictvím meziknihovní výpůjční služby (MVS)
 • zpřístupnění Internetu uživatelům (registrovaným čtenářům
  i ostatním)
 • služba – Kniha z knihovny- zaměřená na čtenáře nakupující knihy online
 • půjčování zvukových nahrávek slabozrakým a nevidomým uživatelům
 • reprografické služby, skenování
 • prodej vyřazených knih a periodik
 • absenční půjčování hudebních CD
 • prezenční půjčování multimediálních encyklopedií
  na CD-ROM
 • besedy, knihovnické lekce a soutěže pro děti
 • regionální funkce