482 – tolik knih tvořilo vánoční stromeček v knihovně

Přesně toto číslo nikdo neuhodl.  Celkem se do soutěže zapojilo 46 čtenářů a z nich byli k výsledku hodně blízko tři čtenáři. Na prvním místě se umístil dvanáctiletý čtenář dětského oddělení se svým odhadem knih – 497. O druhé a třetí místo se dělí čtenář dospělého oddělení a čtenářka dětského oddělení, kteří odhadovali 500 knih. Více informací na nástěnce v knihovně. Vítězům blahopřejeme!  FOTO